Mania pisania
Ewelina Migała-Misztela

Strona startowa

Moja droga artystyczna zakiełkowała we wczesnych latach gimnazjalnych, kiedy to fascyncja poezją i literaturą zasianą na języku polskim zaowocowała trzema nieopublikowanymi zbiorami wierszy. Na pasję tę przymknęłam oko w liceum, jednak rozwijałam swoje polonistyczne zainteresowania w klasie humanistycznej, co rzutowało na wybór studiów najpierw polonistyczno-dziennikarskich a potem również nauczycielskich.
Okres studencki to czasy zaangażowania w pracę Studenckiego Koła Naukowego Literatów, liczne konkursy literackie i recytatorskie, uczestniczenie w warsztatach literackich i dziennikarskich, co na czwartym roku studiów dało efekt w  postaci książki
Diamentyrosy. Do tego doszła Nagroda Rektora, pierwsze próby dziennikarskie w różnych czasopismach.
Po studiach miałam przyjemność redagować trzy książki ze skrajnych gatunków, poezję dla dorosłych, bajki i pracę naukową.
Obecnie przygotowuję się do kolejnych publikacji, którymi podzielę się z Wami już wkrótce.Książka redagowana przeze mnie i zawierająca
moje teksty.
Inne redakcje: