Mania pisania
Ewelina Migała-Misztela

Daniela Ewa Zajączkowska: Metafora wyznańDaniela Ewa Zajączkowska

 

Metafora wyznań

 

Debiutancki tom wierszy Eweliny Migały nosi tytuł Diamenty rosy, czym autorka wyraźnie sygnalizuje zarówno swoją fascynację pięknem natury, jak i formułę poetycką własnej twórczości – upodobanie do metafory. Niekiedy, nawet na przestrzeni krótkiego wiersza, nawarstwia przenośnie, tworząc dynamicznie przenikające się obrazy. Chcąc jak najpełniej oddać nastrój opisywanych chwil, kreuje mieniące się gamą znaczeń impresje.

 

Na zegarze świata

odliczam sekundy

biciem serca

na liczydle nieba

kołyszą się myśli

oddechy pragnień na szybie

 

Zapis doznań uczuciowych i emocjonalnych oraz poddawanie ich refleksji lub analizie zdaje się być ważnym czynnikiem tej poezji. Podmiot liryczny swoje egzystencjalne uwikłania, poczucie pustki i monotonii oraz osamotnienia, wyraża w obsesyjnym pragnieniu bycia kochanym. Miłość staje się jedynym uzasadnieniem istnienia. Pierwotnym sensem, praprzyczyną wszystkiego i ostatecznym celem. Utrata miłości jest więc osobistą klęską, apokalipsą.

 

Gdyby nie ty

usiadłabym w kącie

czekając na śmierć

gdyż nie ma sensu

bez ciebie żyć

 

Poetka nadaje wierszom formę wyznań, rozważając równocześnie problemy ludzkiej egzystencji. Jedną z podstawowych kategorii, nad którą rozmyśla, jest czas. Świadomość jego upływu naznacza życie i wzmaga potrzebę cieszenia się chwilą, ale również przysparza lęków przed wszelką utratą i nieuchronnym odchodzeniem. Autorka mówiąc o potrzebie radości, nie pomija tragicznego rysu egzystencji. Wyidealizowane przez wspomnienia pejzaże czyni nostalgicznymi, a fascynację ich pięknem bolesną.

 

Mam kilka mgieł ogrodem sennych

ptaków zamkniętych kluczem

drżących uścisków na zakrętach

pożegnań na zawsze

 

Poezja Eweliny Migały urzeka liryczną wrażliwością, przemawia do serca i wyobraźni, rezygnując z modnych gier z konwencją czy lingwinistycznych szarad, bogactwo znaczeń powierzając wspólnocie przeżyć.

 

Ewelina Migała, Diamenty rosy, Wydawnictwo Astra, Łódź 2009.